Fizika 10 - probleme të zgjidhura (Kurrikula Bërthamë)

Titulli:

Fizika 10 - probleme të zgjidhura (Kurrikula Bërthamë)

Autorë:

Prof. As. Mimoza Hafizi, Dr. Maksim Shimani, Dolores Cipo

Çmimi:

600 Lekë